Câu hỏi

Tôi đang dùng thuốc Tây, sử dụng thêm thuốc Đông Y của nhà thuốc có ảnh hưởng gì không
 

( 16/3/2013 12:30 )
Trả lời

Bạn vẫn có thể dùng được, nhưng nên sử dụng cách nhau 1-2 tiếng